Historie

Vzniká nový hrad

Na porfyrytové skále nad údolím řeky Whyra založili pravděpodobně členové rodiny von Schladebach, ministeriálové markraběte Dětřicha z jeho weißenfelské hradní posádky, hrad Gnandstein. Ve 13. století postavili hradby o půdorysu přibližného obdélníku s obytnou věží - předchůdcem dnešní hradní věže. Reprezentativní čtyřpatrový palác vznikl mezi lety 1220 a 1230 a je dnes považován za jednu z nejlépe dochovaných budov svého druhu v Sasku. Zřejmě ve stejné fázi vznikla předchozí budova dnešních komnat, která obsahovala románskou kapli.

Rozšiřování do konce 14. století

Pravděpodobně v polovině 13. století byla před hradbu postavena zeď hradního příkopu a byla postavena hradní věž. Přístup do 33 metrů vysoké stavby se nacházel ve výšce 8 metrů a byl dosažitelný pouze po žebříku. Tehdy mohla být hradní věž využívána jako vyhlídková a strážní věž a také jako poslední útočiště v případě obležení. To však zřejmě nikdy nebylo tímto případem. Na konci 14. století bylo čtvrté poschodí paláce - dosud pouze hrázděná stavba - nahrazeno masivní stavbou.  V roce 1410 proběhlo zvýšení hradní věže a vznikla světnička pro věžníka.

Poté co se vyostřily konflikty mezi Wettiny a rodem von Schladebach, opustili tito hrad nejpozději v roce 1317. Jejich nástupci se stali purkrabí z Leisnigu. V roce 1409 se podařilo doložit první listinnou zmínku o rodu von Einsiedel na hradě Gnandstein. Jedním z prvních byl Hildebrand I. z Einsiedelu.  Einsiedelové vládli na hradě po 500 let.

Hrad Gnandstein se stává muzeem

Menší rekonstrukce proběhly v 18. a 19. století. Zchátralá dřevěná galerie na severním křídle byla v roce 1812 stržena a přístup ke kapli byl umožněn po vnitřním schodišti v západním štítě. V roce 1840 následoval dodnes používaný přístup po schodišti na jižní straně. Vzácné románské okenní sloupy paláce nahradily kopie a bylo provedeno první zasklení oken. Turistické využívání začalo na počátku 20. století, kdy převzal hrad Gnandstein Hanns von Einsiedel a zpřístupnil kapli a rytířský sál veřejnosti. Hradní věž získala nový přístup a dřevěné točité schodiště. Byla opravena střešní plošina a věnec cimbuří a zřízeno vlastivědné muzeum.

Gnandstein se stává národním majetkem

Po konci Druhé světové války byl rod von Einsiedel v průběhu pozemkové reformy vyvlastněn a hradní areál se stal národním majetkem. Bouře způsobily na počátku 50.let velké škody na střechách budovy hradu, které musely být následně obnoveny. Západní budova, využívaná od roku 1932 jako restaurace, byla mezi lety 1964 a 1965 kompletně přestavěna. Rozsáhlé archeologické vykopávky od roku 1990 umožnily rekonstrukce budov hradu a historicky správné zařízení interiéru. Jižní křídlo, hradní věž, palác, komnaty, přístavba a křídlo s kaplí byly staticky zajištěny a dnes jsou opět přístupny pro návštěvníky.

Kontakt

Hrad Gnandstein

Burgstraße 3 | 04654 Frohburg

Patří k neziskové s.r.o. Saské státní zámky, hrady a zahrady

+49 (0) 34344 61309
gnandstein@schloesserland-sachsen.de

Otevírací doba

Změny vyhrazeny

Vstupné

  • Vstupné 5,00 EUR
  • Snížené vstupné 4,00 EUR

Změny vyhrazeny